Wanneer is er sprake van spoed?

  • aangereden dieren
  • oogbeschadigingen
  • onophoudelijk of langdurig braken

  • plasproblemen

  • benauwdheid

  • ernstige verwondingen

  • mogelijke vergiftiging